pre.FYP.nl

Matter_-_Amanita-(MW008)-WEB-2020-dh
                  ²Û
     Û             ÛÛ
     Û      ÛÛÛ°     ÛÛ
     Û      Û° Û     ÛÛ              ÛÛÛ°
     Û  ÛÛÛÛ ÛÛ  Û° ÛÛÛÛ± ÛÛ      Û    ÛÛÛ±  ²Û ÛÛ
     Û° Û± Û²°Û  Û° Û°±ÛÛÛ ÛÛ±ÛÛÛÛ  ÛÛÛ Û  Û² °Û ÛÛ ÛÛ ÛÛ
    °ÛÛ Û  Û²²Û  Û Û  Û ÛÛÛ  Û ÛÛ ±ÛÛÛ  ÛÛ °Û   ÛÛ ÛÛ±
   ÛÛÛÛÛ Û ²Û ÛÛ²ÛÛÛ² ±Û  ÛÛ ÛÛ  Û ÛÛ °ÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛ° ÛÛÛÛ
   Û² ÛÛ ÛÛÛ² ÛÛ°   ÛÛÛÛÛ± ÛÛ  Û ÛÛÛÛ²Û  Û±ÛÛ °ÛÛ ÛÛ  ±Û
   ÛÛÛÛÛÛ ÛÛ   Û²   ÛÛ   °ÛÛ  Û±   ±ÛÛÛÛ±   ±Û °ÛÛÛÛ
     ÛÛ² ÛÛÛ°  ÛÛÛÛ ÛÛ°          ²°   ÛÛÛÛ
      Û²       ÛÛ
             Û          - d e e p h o u s e -

                             25.11.2020

úùùú[rlsnfo]úù ùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúùúúúùú
       .
   artist  : Matter
   title  . Amanita
   type   : EP
   year   . 2020
   genre  : Electronic
   subgenre . House
   label  : meanwhile
   cat   . MW008
   url   : https://www.beatport.com/release/amanita/3182930
       .
úùùù[ripnfo]ùù ùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúùúúúùú
       .
   encoder . Lame 3.97
   quality : 320kbps / 44.1 kHz / Full Stereo
   source  . WEB
       .
úùùú[trax]ùúùù ùùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúùúúúùù

   01.Amanita (Original Mix)   8:12
   02.Hikikomori (Original Mix)  7:05
   03.Wormhole (Original Mix)   7:42

   22:59 min 52.7 Mb

úùùùú[comments]úùúùùúùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúùú


   enjoy!

   remember to support artists.

úùùùú[respect]ùúúùúùùúùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúú

    shoutouts to the groups that love the music they promote..

úùùúú[dh]úùúùùúùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúúúùúúù

   If you're down with the deep house music, music with feeling..
   music that makes you groove no matter where you are.. 
   and you think you can add to this feeling.. 
   then drop us a line [email protected]  
                        .ùú keep the feeling real. úù.
úùùùúúùùúúùúùùúùúúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúùùùúúùùúúùúùùúùúúúùúúúùú
Files
[8DCB8588] 00-matter_-_amanita-(mw008)-web-2020-dh.nfo - 2.36KB
[9ADCA93B] 00-matter_-_amanita-(mw008)-web-2020-dh.m3u - 127B
[A71F87AF] 00-matter_-_amanita-(mw008)-web-2020-dh.sfv - 157B
[6038AC25] 01-matter--amanita_(original_mix)-dh.mp3 - 18.83MB
[6B68E317] 02-matter--hikikomori_(original_mix)-dh.mp3 - 16.25MB
[D848461D] 03-matter--wormhole_(original_mix)-dh.mp3 - 17.69MB
Release Information
 • Date: 25-11-'20
 • Section: MP3-WEB
 • Scenegroup: dh
 • Files: 3
 • Size: 53MB
Choose you're VPN wisely

Air VPN - The air to breathe the real Internet